Táo Phì Điền Lục Ngạn Bắc Giang

(0 đánh giá)

Mã:TPDLNBG1 Còn hàng

Đơn vị cung cấp:HTX Sản xuất thương mại và dịch vụ nông nghiệp Phì Điền

Táo trồng theo tiêu chuẩn VietGap

Địa chỉ:Thôn phì, xã Phì Điền, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Đơn vị tiêu thụ bán sản phẩm: Thực phẩm sạch Biggreen

Liên hệ mua hàng: 0936.995.998

Giá bán 58.000đ/Hộp

Đơn vị cung cấp:HTX Sản xuất thương mại và dịch vụ nông nghiệp Phì Điền

Táo trồng theo tiêu chuẩn VietGap

Địa chỉ:Thôn phì, xã Phì Điền, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Đơn vị tiêu thụ bán sản phẩm: Thực phẩm sạch Biggreen

Liên hệ mua hàng: 0936.995.998

(0 đánh giá)
Còn hàng

Gà Trống thiến (Đặt hàng)

370.000 VND/Kg
(0 đánh giá)
Còn hàng

Thịt lợn sinh học

245.000 VND/Kg
(0 đánh giá)
Còn hàng

Thịt Bê

335.000 VND/Kg
(0 đánh giá)
Còn hàng

Thịt gà bản

0 VND/Kg
(0 đánh giá)
Còn hàng

Thịt Lợn Mán

295.000 VND/Kg
(0 đánh giá)
Còn hàng

Thịt chim bồ câu

85.000 VND/Con
(0 đánh giá)
Còn hàng

Thịt lợn đen

245.000 VND/Kg
(0 đánh giá)
Còn hàng

Tỏi Gà Mình Hiền

130.000 VND/Kg
(0 đánh giá)
Còn hàng

Gà ác - Viện Chăn nuôi QG

45.000 VND/Con
(0 đánh giá)
Còn hàng

Thịt Vịt Trời làm sạch (đặt hàng trước 1 ngày)

150.000 VND/Con