Trung tâm chăm sóc khách hàng thực phẩm sạch BigGreen

Địa chỉ: Số 113 Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:  024.6660.5442

Email: duyhoangict0711@gmail.com