Trung tâm chăm sóc khách hàng thực phẩm sạch BigGreen

Địa chỉ: Số 113 Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại di động :  0904727498

Điện thoại cửa hàng: 024.6660.5442 hoặc 024.2242.6062

Email: duyhoangict0711@gmail.com