Trong thời gian 1 đến 7 ngày làm việc từ khi xác nhận thành công đơn hàng đổi trả, Tiêu đề website sẽ thực hiện hoàn tiền cho Quý khách theo phương thức đã thực hiện mua hàng.