su hào hữu cơ đại ngàn

(0 đánh giá)

Mã:SHHCDN1 Còn hàng

Giá bán 60.000đ/Kg

(0 đánh giá)
Còn hàng

Su hào

12.000 VNĐ/Củ
(0 đánh giá)
Còn hàng

Rau Cần VietGAP

30.000 VNĐ/Kg
(0 đánh giá)
Còn hàng

su hào hữu cơ đại ngàn

60.000 VNĐ/Kg
(0 đánh giá)
Còn hàng

Rau cải bó xôi hữu cơ

42.000 VNĐ/Kg
(0 đánh giá)
Còn hàng

Cần Mỹ Đà Lạt

62.000 VNĐ/Kg
(0 đánh giá)
Còn hàng

Rau cải chíp

27.000 VNĐ/Kg
(0 đánh giá)
Còn hàng

Rau Cải xoăn (Cải Kale)

75.000 VNĐ/Kg
(0 đánh giá)
Còn hàng

Ngọn bí hữu cơ hòa bình

38.000 VNĐ/Kg
(0 đánh giá)
Còn hàng

Cà Chua RASA Mộc Châu

46.000 VNĐ/Kg
(0 đánh giá)
Hết hàng

Rau Bồ Công Anh Hữu Cơ

50.000 VNĐ/Kg