Sườn lợn sạch

(0 đánh giá)

Mã:SLS1 Còn hàng

Giá bán 215.000đ/Kg

(0 đánh giá)
Còn hàng

Thịt lợn nạc vai giòn

205.000 VND/Kg
(0 đánh giá)
Còn hàng

Thịt lợn nạc vai thường

185.000 VND/Kg
(0 đánh giá)
Còn hàng

Móng giò lợn sạch

165.000 VND/Kg
(0 đánh giá)
Còn hàng

Thịt chân giò lợn sạch

185.000 VND/Kg
(0 đánh giá)
Còn hàng

Tim lợn sạch

355.000 VND/Kg
(0 đánh giá)
Còn hàng

Sườn lợn sạch

215.000 VND/Kg
(0 đánh giá)
Còn hàng

Gà Trống thiến (Đặt hàng)

370.000 VND/Kg
(0 đánh giá)
Còn hàng

Thịt lợn

235.000 VND/Kg
(0 đánh giá)
Còn hàng

Thịt Bê

335.000 VND/Kg
(0 đánh giá)
Còn hàng

Thịt gà bản

215.000 VND/Kg